Referater fra styremøter

2024

Signert protokoll fra ekstraordinært årsmøte 24.04.2024

Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Valgkomiteens innstiling om styrerepresentanter for 2024

Protokoll Moss Tennisklubb mars 2024

Saksliste 2024 korrigert årstall

Sak 3 Årsberetning 2023

Sak 6 MTK Budget 2024

Sak 7 Organisasjonsplan

kontrollutvalgets beretning for 2023

2024 styrereferater

20240212 Styremøte Moss Tennisklubb sladdet

2023 styrereferater

20230525 Styremøte Moss Tennisklubb

20230904 Styremøte Moss Tennisklubb

20230921 Styremøte Moss Tennisklubb sladdet

20231108 Styremøte Moss Tennisklubb sladdet

20231214 Styremøte Moss Tennisklubb

 

 

2023

Sak 1, 4, 7-9 Saksliste 2023

Sak 2 Årsberetning 2022 med Sak 3

Sak 5 Budsjett 2023

Sak 6 Organisasjonsplan

 

2021

20210504 Styremøte Moss Tennisklubb sladdet
20210522 Styremøte Moss Tennisklubb sladdet
20210602 Styremøte Moss Tennisklubb
20210803 Styremøte Moss Tennisklubb sladdet
20210803 Styremøte Moss Tennisklubb
20210831 Styremøte Moss Tennisklubb sladdet
20211028 Styremøte Moss Tennisklubb

2022

Signert Protokoll Årsmøte 31.mars 2022

Sak 6 Organisasjonsplan

Sak 2 Årsberetning 2021

Sak 5 Budsjett 2022

Saksliste 2022 

20220203 Styremøte Moss Tennisklubb

20220707 Styremøte Moss Tennisklubb

20220912 Styremøte Moss Tennisklubb

20221117 Styremøte Moss Tennisklubb

2020

Protokoll for årsmøtet 26-27 april 2021

Sak 6 Organisasjonsplan

Stemmeseddel

Saksliste

Sak 5 Budsjett 2021

Sak 2 Årsberetning 2020

Referat fra styremøte 14. desember 2020

Referat fra styremøte 30.september 2020

Referat fra styremøte 10.juni 2020

2019

Referat fra styremøte 11. desember 2019

Referat fra styremøte 23 oktober 2019

Referat fra styremøte 25 september 2019

Referat fra styremøtet 22 mai 2019

Referat fra styremøtet 24 april 2019

Referat fra styremøte 13. mars 2019

Referat fra styremøte 13. februar 2019

Referat fra styremøte 6. februar 2019

Årsberetning 2018

2018

Referat fra styremøtet 29 august 2018

Referat fra styremøtet 22. juni 2018

Referat fra styremøtet 22. mai 2018

Referat fra styremøtet 10. april 2018

Referat fra styremøtet 2018 07.03

MTK_årsmøte 2018_saksliste

MTK_årsmøte2018_vedlegg_4__Forretningsorden

MTK_årsmøte2018_vedlegg_8_MTK_årsberetning_2017

MTK_årsmøte2018_vedlegg_8_1

MTK_årsmøte2018_vedlegg_9A_Resutlatrapport pr. 31.12.2017.Moss Tennisklubb

MTK_årsmøte2018_vedlegg_9B_Balanserapport pr. 31.12.2017.Moss Tennisklubb

MTK_årsmøte2018_vedlegg_9C_revisors beretning

MTK_årsmøte2018_vedlegg_10_innkommetforslag

MTK_årsmøte2018_vedlegg_11_medlemskontigent

MTK_årsmøte2018_vedlegg_13_organisasjonsplan2018

MTK_årsmøte2018_vedlegg12_budsjett2018

MTK_årsmøte2018_vedlegg14_6_valgkommittee2018

MTK_årsmøte2018_vedlegg14_valg2018

2017

MTK_årsmøte2017_vedlegg_8_MTK_årsberetning_2016_revidertårsmøte

MTK_årsmøteprotokoll_2017

2017-02-07-referat-mtk_styremote

2017-01-10_styremote

2016

MTK_lov_2016

2016-12-06-referat-mtkstyremote

2016-10-25-referat-mtkstyremote

2016-09-20-referat-mtk

2016-08-24-referat-mtk

2016-06-22-referat-mtkstyremote

2016-05-18-referat-mtkstyremote

2016-04-12-referat-mtkstyremote

2016-03-15-referat-mtkstyremote

Author