Styret og komiteer

oppdatert mars 2024

Styret

Bojan Blagojevic
Nestleder, leder av hall og anlegg
Mobil 96678919
b_blagojevic@yahoo.com

Meron Kliger
Leder av turneringskomiteen
Tlf.  95230885
meronlikger@hotmail.com

 

Kontrollutvalg 2024

Karl-Edvin Foss
Tlf. 997 03 017
karlefoss@gmail.com

Bengt Pedersen
Tlf. 91349381
bengtkp@gmail.com

 

Valgkomite 2024

Ole Jørgen Henæs
Anders Tveten
Tlf. 46419614 / 90602737                                                                                                                                                              ole.hanaes@innovationnorway.no / anders.tveten@gmail.com