Branninnstruks

BRANNINSTRUKS FOR AKTIVITETSLEDERE

FØR DET BRENNER

Gjør deg kjent med og informer dine elever om følgende:

 • Rømningsveier
 • Plassering av manuelle meldere
 • Plassering av manuelt slokkeutstyr
 • Bruk og bruksområde for manuelt slokkeutstyr
 • Oppmøtested ved evakuering (Parkeringsplassen)

 

NÅR DET BRENNER

Varsle:

 • Bruk manuell melder
 • Meld fra til brannvesenet tlf 110 (se varslingsrutiner på neste side)
 • Meld fra til klubbens formann/leder av hall- og anleggskomite/hovedtrener (se telefonlisten)

Redde

 • Sørg for at alle kommer ut
 • Hjelp brannvesenet med evakueringen

Slokke

Prøv å slokke med husbrannslange eller håndslokkingsapparat

 

VED BRANNALARM (Dagtid)

 • Ved brann følges branninstruks.
 • Lukke alle dører og vinduer og forlat det rommet du befinner deg i.
 • Gå straks ut av bygningen.
 • Møt opp på fastsatt oppmøtestedet.
 • Ved feil melding, gi beskjed til leder av hall- og anleggskomite (se telefonlisten)

 

VED BRANNALARM (Kveldstid)

 • Ved brann følges branninstruks.
 • Ved feilmelding kontaktes leder av hall- og anleggskomite

 

VARSLINGSRUTINER

VED ULYKKE/BRANN/AKUTT FORURENSNING:

 1. Vurder muligheten for førstehjelp/skadebegrensning
 2. Tilkall nødvendig intern/ekstern assistanse.

Varslet gis raskt, klart og rolig. Dette er viktig å huske:

HVEM: Ditt eget navn

HVA: Hva som har skjedd, omfange av uhellet

HVOR: Moss Tennisklubb, Jederveien 67, 1512 Moss

NÅR: Tidspunkt for hendelsen

BEHOV: Hva som trengs: lege, ambulanse, annen transport (brann-/redningsbil, spesielt utstyr/utrustning.

MULIGHET: Beskriv veiens tilstand

MØTESTED: Oppgi hvor en eventuell veiviser kan møte utrykningskjøretøyet.

 1. Sikre området
 2. Varsle/Orientere ansvarlige ledere (se telefonliste)

 

ALARMTELEFONER

Ambulanse: 113 Brann: 110 Politi: 112

 

TELEFONLISTE – MTK

Rune Bilden (Hall-og anleggskomite) 412 31 382

Ole Conrad Reier (Hovedtrener) 90 14 27 51

Ludwig Boos Eek (Trener) 99 16 36 31

Moss sykehus 69 25 33 33

Kriseteam v/ Kommuneoverlegen i Moss 69 24 82 01

Author