Juleferietrening!!

Som vanlig har det i julen vært nesten daglig, organisert trening for både rekrutter og konkurransegruppespillere sammen med sparringspartnere/divisjonsspilere og studenter på juleferie.  Hyggelig besøk av «våre» studenter Mina Pedersen, Fredrik Øyan Moe, Daniel Izadifar og Stian Kochi har satt en ekstra spiss på den organiserte trening i perioden 28.12.2019 – 5.1.2020.  Parallelt med denne treningen har også rekruttspillerene blitt drillet med både oransje, grønne og gule baller.  Totalt 30 spillere har vært med en eller flere ganger, noen kom også med på bildet…  Og på mandag 6. januar starter den vanlige treningen!

Author