Sakspapirer til Årsmøtet onsdag 4.3. kl. 19:00

Her ligger sakspapirene:

Vedlegg 5 Organisasjonsplan 2020

Saksliste

MTK Årsberetning 2019

4.02.2020: Innkalling til årsmøte i Moss Tennisklubb

Til medlemmene i Moss Tennisklubb

Innkalling til årsmøte i Moss Tennisklubb
onsdag 4. mars 2020

Styret innkaller herved til årsmøte i Moss Tennisklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag den 4. mars kl 19.00 i klubbens lokaler (Jederveien 67).
Saker som et medlem ønsker skal behandles på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 19. februar 2020. Disse saker oversendes til styret v/ Glenn Johnsen, fortrinnsvis per epost til: glenn@nemiostfold.no eller via ordinær postgang.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (www.mosstennis.no) og henges opp på oppslagstavlen på klubbhuset én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Moss TKs lov kan lastes ned fra http://www.mosstennis.no/klubben/vedtekter/ og henger også på oppslagstavlen på klubbhuset.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Author