Innkalling til årsmøte i Moss Tennisklubb 28.02.2018

Styret innkaller herved til årsmøte i Moss Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes onsdag den 28. februar kl 19.00 i klubbens lokaler (Jederveien 65).

Saker som et medlem ønsker å tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 14. februar 2018. Disse saker oversendes til styret v/ Per Stålnacke, fortrinnsvis per epost til: per.stalnacke@nibio.no eller via ordinær postgang til Kirkegata 3, 1530 Moss.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (www.mosstennis.no) og henges opp på oppslagstavlen på klubbhuset én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Moss TKs lov kan lastes ned fra

http://www.mosstennis.no/klubben/vedtekter/

og henger også på oppslagstavlen på klubbhuset.

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

styret