Fast bane innendørs 2017-2018?

Vi minner om at innesesongen starter førstkommende mandag (28. september).  Alle som leide bane fast i 2016-2017 bes gi beskjed om de ønsker å fortsette med fast time også i 2017-2018.
Medlemmer som ikke har hatt fast time, men som ønsker det kommende sesong bes melde fra umiddelbart.  Det er begrenset med ledige timer, men vi har kort venteliste.
Alle priser finner man her.
Spørsmål og bestillinger gjøres til daglig leder Ole C. Reier på olereier@online.no eller pr. telefon 90142751

Author