Årsmøte 2021

Sak 2 Årsberetning 2020

Sak 5 Budsjett 2021

Saksliste

Stemmeseddel

Sak 6 Organisasjonsplan

Til alle medlemmer av Moss Tennisklubb.

Vedlagt følger tidspunkt til et annerledes årsmøte i en annerledes tid.

Dersom du har spørsmål eller trenger hjelp til utfylling eller print, kontakt klubben via post@mosstennis.no

Vel møtt!

Med vennlig hilsen
Glenn Johnsen
Styreleder
Moss Tennisklubb
m: +4791312525
a: Jederveien 67, 1511 Moss
w: www.mosstennis.no
e: glenn@forsikringsverket.no

Author