UTSETTELSE AV ÅRSMØTET.

Årsmøtet var ihht. innkalling, som kjent berammet til onsdag 24. mars.

Mandag kveld – 15. mars – ble det vedtatt nye bestemmelser om smitteverntiltak i Moss (og også alle øvrige kommuner i Viken) der «Tiltaksnivå A» ble innført. Det er bl.a. bestemt om «arrangenter»:

«Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys». Vedtaket gjelder (foreløpig) frem til søndag 11. april.

Det berammede årsmøtet må følgelig utsettes, siden det vil være forbudt å avholde det. Styret kommer snarest mulig etter 11. april, tilbake med en ny berammelse og innkalling ihht. de regler om smittevern som da måtte gjelde. Siden årsmøtet må utsettes, finner vi det også greiest å avvente utsendelsen av årsmøtepapirene. Årsberetning, regnskap i revidert form og forslag til budsjett foreligger imidlertid i ferdig stand, mens valgkomiteen derimot fortsatt kan måtte være i arbeid frem til årsmøtet.

Ny innkalling kommer som sagt, så snart det kan anses tilrådlig å avholde årsmøtet.

( Og for dere som tenker at årsmøtet jo kan holdes digitalt: Vedtaket bestemmer at «Digitale arrangementer med maksimalt fem (vår utheving) personer tilstede», kan avholdes. Klubbens lov § 13 (5) krever deltagelse av et antall minst svarende til antall styremedlemmer, for at årsmøtet skal være vedtaksført).

Så utsettelse må bestemmes..

Styret

Author