Suksess for Lek med Ball på onsdager!

Innesesongen er i gang med fast utleie og trening for både liten og stor.  Mens det forrige vinter var Lek med Ball (3-7 år i følge med en forelder) kl. 11-12 på søndager, er dette tilbudet i år flyttet til kl. 17-18 på onsdager.  Skal vi tolke frammøtet (se bildet over) på første treningsdag virker dette å bli tatt godt imot.  Tenniskolen samt konkurranse- og rekruttgruppene har fortsatt trening mellom kl. 15 og 19 på ukedagene, mens voksentreningen gjennomføres etter kl. 19 mandag til og med torsdag.

Author