Lek med Ball

Barn og foreldre på Lek med Ball

Høsten 2019 blir det Lek med Ball alle søndager kl. 11-12 utenom søndag 21. oktober og 11. november da vi arrangerer større turneringer disse helgene.  Siste Lek med Ball før jul er søndag 16. desember.  Oppstart etter jul er søndag 6. januar.
Lek med Ball fungerer som Drop-In uten påmelding eller binding, og er for barn under 7 år i følge med en foresatt.  Det er alltid en trener/leder til stede som leder aktiviteten og setter opp en «løype» bestående av øvelser som gir forskjellige motoriske utfordringer.
Hvert barn skal ha med seg en foresatt som følger og hjelper barnet gjennom timen. De som ønsker det kan også spille tennis med barna sine.

Man trenger ikke være medlem av Moss TK eller ha planer om å bli tennisspiller for å være med. Det kreves er at både barn og foresatte skifter til rene innesko ved ankomst til hallen.

Pris pr. trening er kr. 50 som betales til vår trener/leder via bankterminal (helst litt før treningsstart).

Vi anbefaler for øvrig at man kjøper et klippekort (10 klipp til kr. 400).
Ta kontakt med vår daglige leder/trener Tobias Nilsson (tobias@mosstennis.no) hvis du har spørsmål angående LEK MED BALL.