Grønt kort

Moss TK – Grønt Kort ordning for juniorspillere i instruksjon pr. 1.12.2016

INTENSJONEN MED GRØNT-KORT-ORDNINGEN er utelukkende å legge til rette for at juniorspillere skal kunne spille mye til en overkommelig pris i tillegg til organisert trening.  Et Grønt Kort er personlig og kan ikke benyttes av andre familemedlemmer uten at eier av kortet er med på banen.

Regler for bruk av grønt kort

Alle juniorer, som har betalt medlemskontingent og er i trening i regi av Moss Tennisklubb, kan kjøpe GK.
Alle spillere i Rekrutt- og Konkurransegruppen skal ha GK.  
Med GK kan man reservere og spille på ledige baner i Tennishallen etter følgende regler:

  1. Grønt Kort (GK)  gir rett til å spille med andre juniorer med GK + egne foreldre og søsken.
  2. GK   er personlig og det er forbudt å reservere timer for andre.
  3. Reserverasjon av time  kan tidligst skje kl 15:00 dagen før man skal spille, og da kan det bare reserveres 1 time pr. Grønt kort.
    Fra 75 minutter før spillestart, kan man reservere ytterligere en time i forkant eller i forlengelsen av opprinnelig reservasjon, hvis det fremdeles er ledig tid i systemet.
    Eksempel: brukeren reserverer en time fredag kl. 15 for spill på lørdag fra kl. 12 til 13, og kl. 10:45 på lørdag bestiller han en time ekstra for spill fra kl. 11 til 12 eller kl. 13 til 14 samme dag. 
  4. Med Grønt Kort er timene forhåndsbetalt, og man får ingen ytterligere regning for spilte timer (så sant man har brukt kortet på korrekt måte).
  5. Grønt Kort kan også benyttes til individuell instruksjon med klubbens hovedtrenere.
  6. Hvis man slutter i organisert trening i Moss Tennisklubb, beholder man sine ”Grønt-kort-rettigheter” ut året.

Pris Grønt kort for ett kalenderår

(fra mars 2019):
Grønt Kort = kr. 1400

Nye GK-brukere får en faktura som er justert i forhold til årets gjenstående måneder.
Grønt kort gjelder altså for ett kalenderår, eller fra utstedelsesdato til 31.12. hvert år.

Opprettelse av GRØNT KORT gjøres ved henvendelse til daglig leder/trener Tobias Nilsson pr. e-post tobias@mosstennis.no

Det er viktig at alle som har Grønt kort respekterer reglene for reservasjon og spill, slik at all bruk skjer i henhold til intensjonene og regelverk forøvrig.
For tidlig bestilling av en GK-time vil føre til timen vil bli fakturert som en vanlig strøtime.  Gjentatt misbruk og brudd på denne eller andre regler, vil kunne medføre inndragelse av ”GK-rettigheter”.