Grønt kort

Moss TK – Grønt Kort ordning for juniorspillere i instruksjon pr. 01.01.2024

INTENSJONEN MED GRØNT-KORT-ORDNINGEN er utelukkende å legge til rette for at juniorspillere skal kunne spille mye til en overkommelig pris i tillegg til organisert trening.

Regler for bruk av grønt kort:

  • Et Grønt Kort er personlig og kan ikke benyttes av andre familiemedlemmer uten at eier av kortet er med på banen!
  • Alle juniorer, som har betalt medlemskontingent og er i trening i regi av Moss Tennisklubb, kan kjøpe GK!
  • Alle spillere i Rekrutt- og Konkurransegruppen skal ha GK!
  • Med GK kan man reservere og spille på ledige baner i Tennishallen etter følgende regler:
    1. Grønt Kort (GK) gir rett til å spille med andre juniorer med GK + egne foreldre og søsken!
    2. GK er personlig, og det er forbudt å reservere timer for andre!
    3. Reserverasjon av time kan tidligst skje kl 15:00 dagen før man skal spille, og da kan det bare reserveres 1,5 timer pr. Grønt kort! Fra 75 minutter før spillestart, kan man reservere ytterligere en time i forkant eller i forlengelsen av opprinnelig reservasjon, hvis det fremdeles er ledig tid i systemet.

4. Med Grønt Kort er timene forhåndsbetalt, og man får ingen ytterligere regning for spilte timer (så sant man har brukt kortet på korrekt måte).                                                                                          5. Grønt Kort kan også benyttes til individuell instruksjon med klubbens hovedtrenere.
6. Hvis man slutter i organisert trening i Moss Tennisklubb, beholder man sine” Grønt-kort-rettigheter” ut året

Det er viktig at alle som har Grønt kort respekterer reglene for reservasjon og spill, slik at all bruk skjer i henhold til intensjonene og regelverk for øvrig! For tidlig bestilling av en GK-time vil føre til timen vil bli fakturert som en vanlig strøtime. Ved gjentatt misbruk og brudd på denne eller andre regler, blir kortet inndratt og alle bookete timer hittil i år fakturert.

Pris Grønt kort for ett kalender
(fra januar 2024):
Grønt Kort = kr. 1600
Nye GK-brukere får en faktura som er justert i forhold til årets gjenstående måneder.
Grønt kort gjelder altså for ett kalenderår, eller fra utstedelsesdato til 31.12. hvert år.
Opprettelse av GRØNT KORT gjøres ved henvendelse til daglig leder/trener eller ved post til post@mosstennis.no