Styret og komiteer

Styret

Glenn Johnsen
Styreleder
Mobil 91312525
glenn@nemiostfold.no

Rune Bilden
Nestleder, leder av hall og anlegg
Mobil  41231382
rubilden@gmail.com

Elizabeth Toyer
Leder av juniorkomiteen
elizabeth.toyer@nhf.no

Kjersti Aune
Leder av kiosk- og miljøkomité
Tlf. 99323037
kjersti.aune@sarpsborg.com

Ole Jørgen Henæs
Leder av turneringskomiteen
Tlf.  464 19 614
ole.henaes@innovationnorway.no

Helge Bjerke
Senior rep. (primært alderspensjonist)
Mobil 901 19 746
hefo-bje@online.no

Are Haaland Naustbakk
Junior representant
arehnaustbakk@gmail.com

Rolf Lysfjord
Vararepresentant
Mobil 412 10 744
efoss96@gmail.com

Tone Svartveit
Vararepresentant

Revisorer 2019

Karl-Edvin Foss
Mob: 997 03 017
karlefoss@gmail.com

Øystein Berling
Mob. 98246565
oysberling@hotmail.com

Valgkomite:
Vidar Hauge Halvorsen (Leder)
Gøril Hjelseth
Sidsel Krefting

Komiteer

Finanskomiteen

Jørgen Vanem (Leder)
Mail: torfest@yahoo.no
Mob: 91162348

Hall- og anleggskomite

Rune Bilden (leder)
Mobil 41231382
Mail: rubilden@gmail.com

Kiosk og miljøkomite

Kjersti Aune (leder)
Mobil 99323037
Mail: kjersti.aune@sarpsborg.com

Juniorkomiteen

Elizabeth Toyer (leder)
Mail: elizabeth.toyer@nhf.no

Turneringskomiteen

Ole Jørgen Henæs
Tlf.  464 19 614
Mail: Ole.Henaes@innovationnorway.no

Informasjonskomiteen

Larisa Boos
Tlf: 991 63 636
larisa@fehuset.no