Styret og komiteer

Styret

Glenn Johnsen
Styreleder
Mobil 91312525
glenn@nemiostfold.no

Tom Jetteng
Leder av hall og anlegg, nestleder
Mobil  934 44 084
tomjetteng@hotmail.com

Elizabeth Toyer
Leder av juniorkomiteen
elizabeth.toyer@nhf.no

Kjersti Aune
Leder av kiosk- og miljøkomité
Tlf. 99323037
kjersti.aune@sarpsborg.com

Ole Jørgen Henæs
Leder av turneringskomiteen
Tlf.  464 19 614
ole.henaes@innovationnorway.no

Helge Bjerke
Senior rep. (primært alderspensjonist)
Mobil 901 19 746
hefo-bje@online.no

Jonathan Berling
Junior representant
Mobil 47361574
jonathanberling@outlook.com

Rolf Lysfjord
Vararepresentant
Mobil 412 10 744
efoss96@gmail.com

Tone Svartveit
Vararepresentant

Revisorer 2019

Karl-Edvin Foss
Mob: 997 03 017
karlefoss@gmail.com

Øystein Berling
Mob. 98246565
oysberling@hotmail.com

Valgkomite:
Vidar Hauge Halvorsen (Leder)
Gøril Hjelseth
Sidsel Krefting

Komiteer

Finanskomiteen

Per Stålnacke (Leder)
Mail: per.stalnacke@nibio.no
Mob: 932 02 520

Hall- og anleggskomite

Tom Jetteng
Mobil 934 44 084
Mail: tomjetteng@hotmail.com

Nils Jørgen Eek
Mobil: 91 35 47 83
Mail: nilseek@gmail.com

Goran Radanovic (IKT)
mobil 40346228
mail goranrad@gmail.com

Kiosk og miljøkomite

Elisabeth Berling (leder)
Mobil 463 81 988
Mail: elisabeth@hotmail.no

Ellen Koch

Dove Zymanciute

Juniorkomiteen

Svetlana Sannen Heian (leder)
svetlana.heian@gmail.com

Kjersti Aune

Agniezka Jakubowska

Turneringskomiteen

Ole Jørgen Henæs
Tlf.  464 19 614
Mail: Ole.Henaes@innovationnorway.no

Informasjonskomiteen

Larisa Boos
Tlf: 991 63 636
larisa@fehuset.no