Styret og komiteer

Daglig Leder

Branislav Sisojevic
Daglig leder
bran@mosstennis.no

Styret

Carsten Rosskamp
Styreleder
Mobil 91543817
carsten.rosskamp@gmail.com

Rune Bilden
Nestleder, leder av hall og anlegg
Mobil  41231382
rubilden@gmail.com

Svetlana Heian
Leder av juniorkomiteen, Barneidrettsansvarlig og Ansvarlig Politiattest
Tlf. 48031006
svetlana.heian@gmail.com

Eivind Borna
Leder av kiosk- og miljøkomité
Tlf. 95722465
eivindborna@gmail.com

Jørgen Vanem
Leder av finanskomiteen
Tlf.  91162348
torfest@yahoo.no

Helge Bjerke
Senior rep. (primært alderspensjonist)
Mobil 901 19 746
hefo-bje@online.no

Junior representant
Mobil 91162348
vanemlise@yahoo.com

Vararepresentant
Mobil 412 10 744
efoss96@gmail.com

Revisorer 2022

Karl-Edvin Foss
Mob: 997 03 017
karlefoss@gmail.com

Øystein Berling
Mob. 98246565
oysberling@hotmail.com

Valgkomite:

Komiteer

Finanskomiteen

Jørgen Vanem (Leder)
Mail: torfest@yahoo.no
Mob: 91162348

Hall- og anleggskomite

Rune Bilden (leder)
Mobil 41231382
Mail: rubilden@gmail.com

Kiosk og miljøkomite

 

Juniorkomiteen

 

Turneringskomiteen

 

Informasjonskomiteen