Anlegg

1989 ble en milepæl for klubben da Moss Tennissenter kunne åpnes for spill.
En flott innendørshall (3 baner) i limtrekontruksjon og med trepanel i vegger og tak ble bygget over to av grusbanene og asfaltbanen.  Klubbhuset ble utvidet med nytt kjøkken, kafeteria, peisestue, styrerom og festsal i 2.etasje.

I perioden 2010-2019 har det blitt gjort store oppgraderinger av klubbens anlegg.  Det er lagt nytt tak over både hall og klubbhus og i klubbhuset - som er nymalt - er det nytt elektrisk anlegg, ny brannalarm og en ny tennisbutikk i tillegg til at møblementet i kafeteriaen er nytt.

I hallen er det lagt nytt banedekke (LAYKOLD MASTER) på de 3 innebanene (2023), installert nytt lys og nye varmepumper samt hengt opp nye "back-drops" (2010-2019).

Rundt våre 2 grusbaner - som går for å være blant de aller beste i landet -  ble det satt opp nytt gjerde i 2018, og våren 2019 vil ny veranda/tribune foran klubbhuset stå klar.

Grusbanene åpnes for spill ca. 1. mai hvert år og stenges ca. 1. oktober.  Eksakt åpning-og stengingsdato er avhenging av værforholdene.
På grusbanene spiller klubbens medlemmer gratis mens ikke-medlemmer må betale.

Detaljert reglement for booking, bruk og stell av utebanene finnes under.

Velkommen til oss!

Nytt banedekke 2016, Plexipave

Vi har "ekte" grusbaner - Norges beste?

Vi spiller på grus fra ca. 1. mai

Og gir oss ikke før ca. 1. oktober

REGLER FOR BESTILLING OG BRUK AV MOSS TK GRUSBANER

Intensjonen med dette regelverket er å legge til rette for størst mulig aktivitet og å gi alle klubbens medlemmer like muligheter til å slippe til på utebanene på tider der det ikke arrangeres organisert trening, divisjonskamper eller turneringer. Styret anmoder alle medlemmer om å opptre solidarisk og bidra til god stemning på utebanene ved å ta hensyn til andre medlemmer når man bestiller, avbestiller og spiller på utebanene.

Rett til å spille på utebanene – booking i MATCHi

Alt spill skal registreres via MTK’s banebookingsystem MATCHi.

Alle som spiller på utebanene skal være medlemmer* av Moss TK, men følgende unntak:
– gjestespillere fra andre klubber som spiller sammen med klubbens medlemmer og som betaler avgift via vipps til klubben foran de spiller på grusbanen

*Støttemedlemskap kvalifiserer ikke for gratis spill på utebanene.

Reglement for banebooking og spill

Hvert enkelt medlem kan reservere 4 x 30 minutter fram i tid.
Man kan enten reservere 30 minutter på forskjellige dager, eller reservere fire påfølgende 30 minutters perioder samme dag.
Dette gir fleksibilitet for hver enkelt, spesielt hvis man spiller med forskjellige partnere.

Merk imidlertid følgende begrensing i sammenhengende spilletid:

To eller flere spillere kan reservere maksimalt 2 timer sammenhengende spilletid til å spille sammen.

Dersom det er ledig bane etter fullført reservert spilletid, kan man reservere mer tid og spille videre så lenge banene ikke er reservert av andre.

Endring av reservasjoner

Får man forhindringer skal reservasjonen strykes umiddelbart, slik at andre medlemmer så tidlig som mulig gis muligheten til å reservere banen.

Gjestespill

Et medlem av Moss TK kan ta med en gjestespiller.  Gjester bær betale gjesteavgift før spilletid via vipps til klubben.

Sko

Det skal bare benyttes tennissko beregnet på grusspill.  Alle typer knotter eller såler som kan rive opp banedekket er strengt forbudt og vil medføre umiddelbar bortvisning.

Når er banene spillbare?

Før man starter spillet skal man forsikre seg om at banene er spillbare.
Det er strengt forbudt å spille på baner med vanndammer.  Vanndammer kan svampes bort, men absolutt ikke feies eller skyfles bort.  Etter svamping må banen feies og få tid til å tørke opp slik at den tåler spill.

Hvis banen er tørr, må det vannes før spill.

Alle som spiller på for våte eller tørre baner, er ansvarlige for skader som påføres banedekket.

Når det oppstår sår i banedekket under spill, skal de umiddelbart tråkkes igjen.  Sørg for å få grusen ned i såret slik at ujevnheter unngås.
Sørg for også for vanning underveis i spillet hvis det er behov for det.

Stell av banen etter spill

Etter spill skal banen settes i stand. Eventuelle ujevnheter/hull skal tråkkes igjen, og det skal skyfles og feies samt vannes ved behov.
Banen skal være klar til spill når nye brukeres spilletid begynner.

Håndtering av vannpumpen

Når man forlater anlegget skal man se etter om varsellampen ved inngangsdøren til klubbhuset lyser. Hvis lyset er på, står pumpa også på – vær vennlig å slå den av før du forlater anlegget!  Bryter til vannpumpen befinner seg under varsellampen.

Banemannsarbeid og stenging av baner

Hvis en bane er stengt for/etter vanning/vedlikehold (skilt på porten + blokkert i MATCHi), og/eller nettet er senket eller tatt bort, skal banen ikke benyttes.

Løpende vedlikehold av banene gjøres slik at det blir til minst mulig sjenanse for medlemmene.

Medlemmene kan bidra til å unngå ”kollisjoner” og lette banemannsarbeidet ved å reservere baner i god tid, slik at banemannen har oversikt over planlagt spill så tidlig som mulig.

Vær oppmerksom på at det ved behov (tørre baner, skader på dekket) likevel kan settes i gang arbeid på banen på kort varsel.

Det er derfor å anbefale at medlemmene planlegger sitt spill så tidlig som mulig og kontrollerer sin reservasjon før avreise til anlegget.

Kontroll

Reservasjoner og medlemskap vil bli kontrollert, og spillere som ikke har rett til å spille på utebanene eller bryter intensjonene i regelverket, vil få en advarsel og deretter miste retten til å reservere og spille på utebanene.

Spørsmål om bruk og stell av banen og rapportering om skader rettes til post@mosstennis.no.

Tusen takk!

Author