Klubb Stigge

Klubb stigge har blitt ferdig for sommer, ny oppstart er 5. september det er bare å melde seg på og få flere kamper.

Spillested

 • I perioden september – mai spilles det innendørs, med mindre spillerne er enig i å spille utendørs.
 • I perioden mai – september spilles det utendørs, med mindre spillerne er enig i å spille innendørs.

Avvikende regler ved spill på utebane:

 • Et stigespill varer i 60 minutter og fordeles på:
  • Maks oppvarming, inkl server 5 minutter.
  • Spilletid til det er ti minutter igjen av timen.
  • Når det er ti minutter avsluttes pågående game.
  • Banen klargjøres (kostes) for neste time.

Rapportering

Vinner av utfordringen er ansvarlig for å rapportere resultat 

 • Administrasjonen vedlikeholde stigen.
 • Oppdatert stige publiseres på Moss TK sin hjemmeside.

Utfordre spillere på listen

 1. Det er mulig å utfordre en spiller 3 plasser opp, eller 2 plasser ned. (de som er plassert høyt opp på stigen skal også ha muligheten til å utfordre).
 2. Man kan kun utfordre de som ikke allerede er involvert i en utfordring.
 3. En utfordring skjer ved å sende en sms til den man ønsker å utfordre. Husk å skrive i meldingen hvem det er som utfordrer.
 4. Utfordrer står for baller av god kvalitet.
 5. Kamp skal avvikles innen 7 dager, regnet fra dato meldingen om utfordring sendes.
 6. Spillerne blir seg i mellom enig i hvem som booker banen.
 7. Kostnad for baneleie deles 50/50 mellom spillerne.

No-ad regler:

 • Ved á 40 spilles et avgjørende poeng. Den som vinner dette poenget, vinner gamet.
 • Mottaker velger i hvilken serve-rute (forehand/backhand) han/hun vil ta imot serven fra.

Akseptere/avslå en utfordring

Grunnregelen er at en utfordring må aksepteres, hvis ikke dette skjer gjelder følgende:

 • Hvis utfordrer er rangert lavere enn den som utfordres overtar den som utfordrer plassen til den som utfordres, og denne flyttes ned én plass.
 • Hvis utfordrer er rangert høyere, så beholder den som utfordrer sin plass og den som ble utfordret flyttes ned en plass.

Etter fullført kamp:

 • Hvis utfordrer er rangert lavere enn den som utfordres overtar den som utfordrer plassen til den som ble utfordret, og denne flyttes ned en plass.
 • Hvis utfordrer er rangert høyere, så beholder den som utfordrer sin plass og den ble som ble utfordret flyttes ned en plass.
 • Hvis kampen slutter uavgjort, beholder begge sine plasser.

Eventuelt

Hvis man er skadet/syk, meldes dette i konto i klubbstigge, som markerer dette i listen, slik at alle deltagere er kjent med at spilleren ikke er aktuell for en utfordring.

Kampregler

Trekning skjer før man går inn på banen (for å spare tid).

 • Den som vinner trekningen kan velge følgende; Å begynne å serve, mottak av serve, eller side å begynne å spille på.
 • Deretter velger den som tapte trekningen, side.

Kampen varer 60 minutter og fordeles på:

 • Maks oppvarming, inkl server 5 minutter.
 • Spilletid til og med det er fem minutter igjen av timen.
 • Når det gjenstår fem minutter avsluttes pågående game.

No-ad regler tillempes (se eget avsnitt).

Man regner kun game og kan altså vinne med f.eks 8-7.

Hvis det uavgjort, beholder begge spillerne sine plasseringer på stigen.

Sidebytte hvert tredje game.

Dømming skjer i hht. god sportsånd. Man dømmer «sin» side.

 • Den som server har ansvar for å holde tellingen.
 • Bruk kulene for å holde telling på gamene.
 1. Hvit = game
 2. Farget = seks game (f.eks en farget + to hvite = 8 game)

Her er lenken : Moss Tennisklubb singlestigen (sportconnexions.com)

 

 

Moss Tennisklubb singlestigen News

TennisMatchesBreak

Author