Intervju for TSD – Serbisk skole i Moss i samarbeid med Serberforeningen Mihajlo Pupin

???????????????????????????????????????????

Om Forening Mihajlo Pupin mer kan leses på lenken :

https://www.youtube.com/watch?v=eNS-uDGeFHY