Innkalling til ekstraordinært årsmøte

 

Styret i Moss tennisklubb innkaller herved til ekstraordinært årsmøte for å gjennomføre
styrevalg, da vi per nå er for få styremedlemmer til å være et beslutningsdyktig styre.

Det ekstraordinære årsmøtet avholdes onsdag 24. april, kl. 19:00.

Innkallingextraordniaertårsmøte2024

Protokoll Moss Tennisklubb mars 2024

mer info: https://www.mosstennis.no/klubben/styre-og-komiteer/referater-fra-styremoter/

 

Author