Klart for årsmøte i Moss Tennisklubb onsdag 6 mars 2019

Velkommen til Årsmøtet i Moss Tennisklubb som holdes i 2. etage i klubbhuset onsdag 6. mars kl. 19.00!
Bildet er av blide «Tirsdagsherrer» – som alltid pleier å være representert på Årmøtet – så sant det ikke legges til tirsdager.

Saksliste
Vedlegg 2 årsberetning 2018
Vedlegg 5 Organisasjonsplan 2019

Med vennlig hilsen
styret

17.02.2019: Innkalling til årsmøte i Moss Tennisklubb onsdag 6 mars 2019.
Styret innkaller herved til årsmøte i Moss Tennisklubb.
Årsmøtet avholdes onsdag den 6 mars kl 19.00 i klubbens lokaler (Jederveien 65).
Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 18. februar 2018. Disse saker oversendes til styret v/ Glenn Johnsen, fortrinnsvis per epost til: glenn@nemiostfold.no eller via ordinær postgang.
Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (www.mosstennis.no) og henges opp på oppslagstavlen på klubbhuset én uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.
Moss TKs lov henger på klubbens oppslagstavle eller kan lastes ned fra klubbens hjemmeside.

Velkommen til årsmøte!
Med vennlig hilsen
styret

Author