Inkalling til årsmøte i Moss Tennisklubb 2024

Innkalling til årsmøte i Moss Tennisklubb onsdag 13. mars 2024

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Moss Tennisklubb.

Årsmøtet avholdes den 13 mars kl 19:30 i klubbens lokaler (Jederveien 67, 1512 Moss).

Saker som et medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes styret senest onsdag 28. februar 2024. Disse saker oversendes styret v/Carsten Rosskamp, fortrinnsvis per epost carsten.rosskamp@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest èn uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (www.mosstennis.no) og henges opp på oppslagstavlen på klubbhuset.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem i idrettslaget i minst èn måned, og betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte-, og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslaget lov § 5 til § 8. Moss TKs lov kan lastes ned fra klubbens hjemmeside.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret

 

 

Author