Første SuperLørdag!

På bakgrunn av at Moss TK relativt ofte arrangerer turneringer, har LørdagrundeGeneralen Vidar H. H. i sin visdom funnet den perfekte løsningen og innført SuperLørdager for å kompensere for lørdager da hallen er opptatt til turneringsspill.  Det vil si at lørdags(fot)folket ca. en gang i måneden spiller dobbelt runde.  Med 8 spillere i aksjon på to baner blir det to kamper for samtlige spillere mellom kl. 9 og 11.  På bildet sees dagens Supermenn — hvem som tok full poengfangst er vanskelig å bedømme ut ifra bildet.

Author