Inne baner

Ute baner

Kun for medlemer

Priser enkelt timer inne medlemmer

Mandag – Torsdag 06:00 – 09:00  Kr 100
Mandag – Torsdag 09:00 – 17:00  Kr 150
Mandag – Torsdag 17:00 – 22:00  Kr 200
Fredag – Søndag 06:00 – 22:00  Kr 150
Alle dager 22:00 – 24:00  Kr 100

Priser enkelt timer inne ikke medlemmer

Mandag – Torsdag 06:00 – 17:00  Kr 250
Mandag – Torsdag 17:00 – 22:00  Kr 300
Fredag – Søndag 06:00 – 22:00  Kr 250
Alle dager 22:00 – 24:00  Kr 250