Norges Tennisforbund (NTF) er svært glade for å kunne annonsere etableringen av det første kraftsenteret i landet, som er et resultat av et samarbeid mellom Moss TK og Region Østland Øst. Moss TK har vært en aktiv og engasjert klubb i mange år, og har vist seg som en pådriver for å fremme tennis i Norge. De har vist dette gjennom å organisere turneringer for alle aldersgrupper, juniorsamlinger og andre sosiale arrangementer. Moss TK har også en god geografisk beliggenhet i «Østfold», et anlegg med god innendørs kapasitet, et engasjert styre og ansatte som har lyst å få til enda mer.
Region Østland Øst er også en aktør som har ambisjoner om å øke aktiviteten for spillerne i regionen, og har ansatt en trener som ønsker å videreutvikle aktivitetstilbudet, de har også et engasjert styre. Etableringen av kraftsenteret i samarbeid med Moss TK, vil være et viktig skritt for å oppfylle disse ambisjonene. Kraftsenteret har også en aktivitetsplan som ligger ute på nett, slik at alle interesserte kan få en oversikt over hva som skjer og når.
Etableringen av kraftsenteret vil også være til stor fordel for nærliggende klubber, da aktivitetene som kraftsenteret organiserer vil være åpne for spillere fra andre klubber i regionen. Kraftsenteret vil være åpen for å ta imot hospitering fra konkurransespillere i nærliggende klubber uten at klubbovergang er nødvendig.

For å øke kunnskapen og bygge et godt nettverk, vil kraftsenteret også organisere trenermøter for alle trenerne i regionen. Nettverksmøter for styremedlemmer vil også være en viktig del av samarbeidet, slik at alle interesserte kan diskutere og dele erfaringer.
Ved å danne et kraftsentersamarbeid er målet å ivareta bredden i norsk juniortennis. Dette gjelder både bredden i tennisskolen, men også bredden i konkurransetennisen (topptennis). NTF ser frem til å fortsette å jobbe sammen med Moss TK og Region Østland Øst for å utvikle kraftsenteret og øke aktiviteten og utviklingen av unge spillere i regionen. Med etableringen av dette senteret har NTF startet en viktig satsing for å forbedre norsk tennis, og forventer å se positive resultater i årene som kommer. Senteret skal være tilgjengelig for alle interesserte spillere og trenere, og samarbeidet mellom Moss TK og Region Østland Øst vil bidra til å skape et tennismiljø som er inkluderende og åpent for alle, og vil gi flere muligheter for å utvikle seg som tennisspillere i regionen.

Forrige torsdag arrangerte Moss TK en uformell rødball turnering for å markere etableringen av kraftsenteret, med representanter fra NTF tenniskids til stede. Vi ser frem til flere aktiviteter i fremtiden.
Link til egen kraftsenterside på tennis.no:
https://www.tennis.no/spiller/landslagsmodellen/kraftsenter/moss-tk-og-region-oo
Det pågår også arbeid med å etablere flere kraftsentre i tillegg til Moss. De senterne som planlegges å etableres i nærmeste fremtid er Innlandet, Stavanger, Region Østland Vest, Sandefjord/Porsgrunn/Tønsberg/Larvik og Stavern. I tillegg håper man å kunne etablere kraftsentre i Vestlandet, Sørlandet, Trøndelag og Nordland innen 2023. Å etablere kraftsentre er nytt arbeid for NTF og vi lærer og blir bedre sammen etter hvert som vi jobber med hvert enkelt prosjekt. Det er spennende arbeid og behovene og situasjonen i landet varierer fra sted til sted.
Det vil komme nye oppdateringer når nye sentre blir etablert.

Lenken til den opprinnelige teksten på:

norsktennis.no