Årsmøte Moss Tennisklubb 31.03.2022

Moss Tennisklubb kaller inn til ordinært Årsmøte 2022 torsdag 31.3.2022 18:00 i klubbens lokaler, Jederveien 67, 1512 Moss.

Saker som et medlem ønsker skal behandles på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 17 mars 2022. Disse saker oversendes styret v/Carsten Rosskamp per epost til: carsten.rosskamp@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest èn uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (www.mosstennis.no) og henges opp på oppslagstavlen på klubbhuset.

 

Velkommen til årsmøte!