Årsmøte Moss Tennisklubb 31.03.2022

Moss Tennisklubb kaller inn til ordinært Årsmøte 2022 torsdag 31.3.2022 18:00 i klubbens lokaler, Jederveien 67, 1512 Moss.

Saker som et medlem ønsker skal behandles på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 17 mars 2022. Disse saker oversendes styret v/Carsten Rosskamp per epost til: carsten.rosskamp@gmail.com.

Fullstendig saksliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest èn uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside (www.mosstennis.no) og henges opp på oppslagstavlen på klubbhuset.

 

Velkommen til årsmøte!

 

Author